Maltesische Sprache

 

Die verschiedene Aussprachen

Maltesisch Alphabet

 

A a

B b

Ċ ċ

D d

E e

F f

Ġ ġ

G g

Għ għ

H h

a

be

ċe

de

e

ef

ġe

ge

ajn

akka

Ħ ħ

I i

Ie ie

J j

K k

L l

M m

N n

O o

P p

ħe

i

ie

je

ke

elle

emme

enne

o

pe

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Ż ż

Z z

qe

erre

esse

te

u

ve

we

exxe

że

ze

Maltesische Aussprache

 

 

Zahlen

 

IN-NUMRI

 

0 ---------- Żero

1 ---------- Wieħed

2 ---------- Tnejn

3 ---------- Tlieta

4 ---------- Erbgħa

5 ---------- Ħamsa

6 ---------- Sitta

7 ---------- Sebgħa

8 ---------- Tmienja

9 ---------- Disgħa

10 ---------- Għaxra

 

11---------- Ħdax

12 ---------- Tnax

13 ---------- Tlettax

14 ---------- Erbatax

15 ---------- Ħmistax

16 ---------- Sittax

17 ---------- Sbatax

18 ---------- Tmintax

19 ---------- Dsatax

 

20 ---------- Għoxrin

21 ---------- Wieħed u għoxrin

22 ---------- Tnejn u għoxrin

 

30 ---------- Tletin

40 ---------- Erbgħin

50 ---------- Ħamsin

60 ---------- Sittin

70 ---------- Sebgħin

80 ---------- Tmenin

90 ---------- Disgħin

 

100 ---------- Mija

200 ---------- Mitejn

300 ---------- Tliet mija

 

1.000 ---------- Elf

2.000---------- Elfejn

3.000 ---------- Tlett elef

 

1.000.000 ---------- Miljun

 

 

Wochentage

 

IL-ĠRANET

 

Montag----------It-Tnejn

Dienstag----------It-Tlieta

Mittwoch----------L-Erbgħa

Donnerstag----------Il-Ħamis

Freitag----------Il-Ġimgħa

Samstag----------Is-Sibt

Sonntag----------Il-Ħadd

 

Woche ---------- Ħadd

 

 

Monate

 

IX-XHUR

 

Januar----------Jannar

Februar----------Frar

März----------Marzu

April----------April

Mai----------Mejju

Juni----------Ġunju

Juli----------Lulju

August----------Awissu

September----------Settembru

Oktober----------Ottubru

November----------Novembru

Dezember----------Diċembru

 

Monat----------xahar

 

 

Jahreszeiten

 

L-ISTAĠUNI

 

Frühling----------rebbiegħa

Sommer----------sajf

Herbst----------harifa

Winter----------xitwa

 

 

Berufe

 

XOGĦLIJIET

 

Arzt----------tabib, pl. tobba

Arbeiter----------ħaddiem, f. u. pl. -a

Bäcker----------furnar, f. u. pl. -a

Bauer----------bidwi, m., f. -ja, pl. bdiewa

Friseur----------barbier, f. -a, pl. -i

 

Händler----------kummerċjant, pl. -i

Hausfrau----------mara tad-dar, pl. nisa tad-dar

Ingenieur---------inġinier, pl. -i

Kaufmann----------kummerċjant, pl. -i

Krankenschwester---------infermiera, pl. -i

 

Landwirt---------bidwi, m., f. -ja, pl. bdiewa

Maler----------pittur, f. pittriċi, pl. -i

Maurer----------bennej, f. u. pl. -a

Mechaniker----------mekkanik, pl. -s

Metzger----------biċċier, f. u. pl. -a

 

Rechtsanwalt----------avukat, f. -a, -essa, pl. -i

Schlosser----------ħaddied, pl. -a

Schneider----------ħajjat, f. u. pl. -a

Student----------student, f. -essa, pl. -i

Tischler----------mastrudaxxa, pl. -i

 

Zahnarzt----------dentist, f. -a, pl. -i

Zimmermann----------mastrudaxxa, pl. -i

 

 

Beruf----------xogħol, pl. Xogħlijiet

 

 

Grüße

 

TISLIJIET

 

Guten Morgen.........L-għodwa t-tajba

auch: Bonġu od. Bonġornu

 

Guten Tag...........Il-ġurnata t-tajba

Guten Abend...........Wara nofsinhar it-tajjeb

Gute Nacht...........Il-lejl it-tajjeb

 

 

 

 

 

Fragewörter

 

MISTOQSIJIET

 

wann?.........meta?[mäta]

warum?........għaliex?[ali:sch]

was?..........xi?[schi]

was...........noch? x´aktar?[schaktar]

welche?.......liema[liema]

wer?..........min?[minn]

wie?..........kif?[kiff]

wie viel(e)?..kemm?[kämm]

wo?...........fejn?[feyn]

 

 

Aussprache: Ortsnamen von Malta

 

Wichtige Orte in Malta

 

Baħar iċ-Ċagħaq..........[bahhar i-tscha:]

Birkirkara...............[birkirka:ra]

Birżebbuġa...............[birsebudddscha]

Buġibba..................[budschibba]

Ċirkewwa.................[tschirkeoua]

Għadira..................[adi:ra]

Għajn Tuffieħa...........[ain tufi:hha]

Għar Lapsi...............[a:r lappßi]

Għaxaq...................[a:scha´]

Gozo.....................[go:so]

Luqa.....................[lu-a]

Marsaxlokk...............[marßaschlokk]

Mdina....................[imdi:na]

Mellieħa.................[meli:hha]

Mġarr....................[imdscharr]

Naxxar...................[naschar]

Qawra....................[aura]

Qormi....................[ormi]

Qrendi...................[rendi]

Siġġiewi.................[ßidschiewi]

Sliema...................[ßliema]

Ta' Qali.................[ta ali]

Ta' Xbiex................[tasch bi:sch]

Tarxien..................[tarschi:n]

Victoria.................[wikto:ria]

Xġhajra..................[schaira]

Xlendi...................[schlendi]

Żebbuġ...................[sebu:dsch]

Żejtun...................[seytu:n]

Żurrieq..................[surie´]

 

 

 

SURVIVAL MALTESE
SURVIVAL MALTESE ist für die, die eine Reise auf den maltesischen Inseln vorhaben.
malta - SURVIVAL[1].doc
Microsoft Word Dokument 405.0 KB